تنسور چیست

یادگیری تنسور در پایتورچ
آگوست 16, 2023
تنسور در یادگیری عمیق
آگوست 19, 2023

تنسور چیست

تانسور چیست؟
تانسورها صرفاً اشیاء ریاضی هستند که می‌توان از آنها برای توصیف ویژگی‌های فیزیکی استفاده کرد، درست مانند اسکالرها و بردارها. در واقع تانسورها صرفاً تعمیم اسکالرها و بردارها هستند. یک اسکالر یک تانسور رتبه صفر و یک بردار یک تانسور رتبه اول است.

رتبه (یا ترتیب) یک تانسور با تعداد جهات (و در نتیجه ابعاد آرایه) مورد نیاز برای توصیف آن تعریف می شود. به عنوان مثال، خواصی که نیاز به یک جهت دارند (رتبه اول) را می توان به طور کامل با بردار ستونی 3×1 توصیف کرد، و خواصی را که به دو جهت نیاز دارند (تانسورهای رتبه دوم) را می توان با 9 عدد به عنوان یک ماتریس 3×3 توصیف کرد. به این ترتیب، به طور کلی یک تانسور رتبه n ام را می توان با ضرایب 3n توصیف کرد. نیاز به تانسورهای رتبه دوم زمانی اتفاق می‌افتد که برای توصیف یکی از این ویژگی‌های فیزیکی باید بیش از یک جهت را در نظر بگیریم. نیاز به تانسورهای رتبه دوم زمانی اتفاق می‌افتد که برای توصیف یکی از این ویژگی‌های فیزیکی باید بیش از یک جهت را در نظر بگیریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *