سوال 141 زبان دکتری فنی سال 1401

آگوست 27, 2022
سوال 142 زبان فنی آزمون دکتری فنی سال 1401
آگوست 28, 2022

سوال 141 زبان دکتری فنی سال 1401

…………………we will have to repeat the experiment because the results were not

ما باید آزمایش را تکرار کنیم زیرا نتایج ….. حاصل نشد.

  • equivocal
  • credulous
  • conclusive
  • spontaneous
  • مبهم
  • ساده لوح
  • قطعی
  • خود جوش

گزینه سوم درست است زیرا فعل منفی وجود دارد : نتایج قطعی حاصل نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *