فاطمه ناصری زاده (مدیر سایت)

ژانویه 1, 2024

تخمین موقعیت

در اصل روباتیک احتمالاتی، ایده اصلی تخمین وضعیت از داده‌های حسگری است. تخمین وضعیت مسئله تخمین مقادیر از داده‌های حسگری را مورد بررسی قرار می‌دهد که […]
ژانویه 1, 2024

عدم قطعیت در ربات

رباتیک علمی است که از طریق دستگاه‌های مکانیکی کنترل شده توسط کامپیوتر، دنیای فیزیکی را درک و کنترل می‌کند. نمونه‌های موفقیت‌آمیز سیستم‌های رباتیک شامل پلتفرم‌های متحرک […]
اکتبر 15, 2023

استتار در بینایی ماشین

استتار تلاشی است برای ترکیب بافت، رنگ و نور آن با محیط اطراف برای شکار یا اجتناب از شکار شدن [1،2]. با الهام از این مکانیسم، […]