فاطمه (مدیر سایت)

دسامبر 4, 2022

الگوریتم EM (Expectation-Maximization)

در بسیاری از بیان مسئله واقعی یادگیری ماشین، بسیار رایج است که ما ویژگی‌های مرتبط زیادی برای ساخت مدل خود در دسترس داریم، اما تنها بخش […]
دسامبر 4, 2022

الگوریتم K-نزدیکترین همسایه (KNN)

الگوریتم K-نزدیکترین همسایه (KNN) K-Nearest Neighbor یکی از ساده ترین الگوریتم های یادگیری ماشین بر اساس تکنیک یادگیری نظارت شده است. که می تواند هم برای […]
دسامبر 2, 2022

الگوریتم بیشینه سازی انتظار EM

الگوریتم انتظار-بیشینه سازی رویکردی برای انجام تخمین بیشینه درستنمایی در حضور متغیرهای پنهان است. این کار را با تخمین مقادیر برای متغیرهای پنهان، سپس بهینه سازی […]
دسامبر 2, 2022

الگوریتم Expection Maximization

حداکثر سازی انتظارات (EM) یک الگوریتم کلاسیک است که در دهه 60 و 70 با کاربردهای متنوع توسعه یافته است. می‌توان از آن به‌عنوان یک الگوریتم […]