تطبیق تصاویر ماهواره ای با الگوریتم sift

نتایج حاصل از الگوریتم sift
دسامبر 29, 2020
تغییر در تصاویر ماهواره ای و مقایسه نتایج آن در الگوریتم sift
ژانویه 3, 2021

تطبیق تصاویر ماهواره ای با الگوریتم sift

تصویر منطقه شهری

Found 177 matches.
Elapsed time is 1332.449511 seconds.

تصویر منطقه بیابانی

Found 45 matches.
Elapsed time is 880.115861 seconds.

تصویر مناطق صنعتی

Found 135 matches
Elapsed time is 901.586732 seconds

تصویر منطقه جنگلی داخل شهر

Found 7 matches.
Elapsed time is 167.734706 seconds.

تصویر رود

Found 10 matches.
Elapsed time is 1308.861520 seconds

تصویر معدن

Found 34 matches.
Elapsed time is 13986.499427 seconds.


39905 /8230

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *