سوال 149 زبان دکتری 1401

سوال 148 کنکور فنی 1401 زبان انگلیسی
آگوست 28, 2022
سوال 150 زبان انگلیسی کنکور دکتری فنی و مهندسی 1401
آگوست 28, 2022

سوال 149 زبان دکتری 1401

in our …………… to leave for our camping trip we’d long been looking forward to , we actually forgot to bring our tent

در …………… برای رفتن به سفر کمپینگی که مدتها منتظرش بودیم، دبه نظر میرسد فراموش کردیم چادرمان را بیاوریم.

haste
scheme
apathy
collaboration

عجله
طرح
بی تفاوتی
همکاری

گزینه یک صحیح است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *