شبکه عصبی

ocr پلاک ماشین
سپتامبر 9, 2022
مقاله LIFT: Learned Invariant Feature Transform
سپتامبر 27, 2022

شبکه عصبی

يك شبكه عصبي مصنوعي ((ANN (Network Neural Artificial (ايده اي است براي پردازش اطلاعات كه از سيستم عصبي زيستي الهام گرفته شده و مانند مغز به پردازش اطلاعات مي پردازد . عنصـر كليـدي ايـن ايده ، ساختار جديد سيستم پردازش اطلاعات است. اين سيستم از شمار زيادي عناصر پردازشي فوق العاده بهم پيوسته تشكيل شده كه براي حل يك مسأله با هم هماهنگ عمل مي كند.ANN ها ،نظير انسانها ، با مثال ياد مي گيرند . يك ANN براي انجام وظيفه هاي مشخص ، مانند شناسايي الگو ها و دسته بنـدي اطلاعـات ، در طول يك پروسه ياد گيري ، تنظيم مي شود . در سيستم هاي زيستي يـاد گيـري بـا تنظيمـاتي در اتصـالات سيناپسي كه بين اعصاب قرار دارد همراه است.

و در يك تعريف ساده تر داريم:
يك برنامه نرم افزاري يا تراشه نيمه هادي است كه بتواند همانند مغز انسان عمل نمايد، به گونه اي كه:
الف – به مرور زمان و تعامل بيشتر با محيط، كارآزموده تر گردد.
-ب علاوه بر انجام محاسبات قادر به نتيجه گيري منطقي باشد.

اجزاي يك شبكه عصبي عبارتند از:
-1 :ورودي
ورودي مي توانند خروجي ساير لايه ها بوده و با آنكه به حالت خام در اولين لايه و به صورت هاي ذيل باشد:
الف – داده هاي عددي و رقمي
ب) متون ادبي، فني و …
ج) تصوير و يا شكل w


-2 بردار وزن
ميزان تاثير ورودي xi بر خروجي y توسط مشخصه وزن اندازه گيري ميشود.

3 تابع جمع
در شبكه هاي تك نروني ، تابع جمع در واقع خروجي مسئله را تا حدودي مشخص مي كنند و در شبكه هاي چند نروني نيز تابع جمع ميزان سطح فعاليت نرون j در لايه هاي دروني را مشخص مي سازد.


-4 تابع تبدبل
بديهي است كه تابع جمع پاسخ مورد انتظار شبكه نيست، به طور مثال به هنگام اعطاي وام تابع جمع يك عدد خواهد شد كه بايد به پاسخ بلي يا خير بيان گردد و يا آنكه ارتباط بين سطح داخلي شبكه و جواب لزوم خطي نيست و ميتواند به شكل غير خطي باشد.


-5 خروجي
منظور از خروجي، پاسخ مسئله است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *