سوال 147 زبان انگلیسی کنکور دکتری 1401

سوال 146 زبان دکتری فنی 1401
آگوست 28, 2022
سوال 148 کنکور فنی 1401 زبان انگلیسی
آگوست 28, 2022

سوال 147 زبان انگلیسی کنکور دکتری 1401

the debate is becoming polarized and there appears to be little in the way of …………… ground between the two sides

بحث در حال دو قطبی شدن است و به نظر می رسد که راه …………… زمین بین دو طرف کم باشد.

  • similar
  • clear
  • slippery
  • middle

مشابه
روشن
لغزنده
میانه

با توجه به کلمه زمین گزینه آخر صحیح می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *