یادگیری عمیق

آگوست 27, 2022

Joint Self-Attention for Remote Sensing Image Matching

خلاصه-ما یک روش تطبیق تصویر سنجش از دور مبتنی بر نگاشت معنایی را پیشنهاد می‌کنیم، که هدف آن به دست آوردن موقعیت‌های تطبیق در پچ های […]
آگوست 16, 2023

یادگیری تنسور در پایتورچ

تانسورهاتانسورها یک ساختار داده تخصصی هستند که بسیار شبیه به آرایه ها و ماتریس ها هستند. در PyTorch، ما از تانسورها برای رمزگذاری ورودی ها و […]