آموزش و یادگیری زبان انگلیسی از صفر تا صد- جلسه دوم

آموزش و یادگیری زبان انگلیسی از صفر- جلسه اول
آگوست 27, 2023
اکتبر 15, 2023

آموزش و یادگیری زبان انگلیسی از صفر تا صد- جلسه دوم

افعال بودن

در این نوشته برای متن هامون هم توضیح انگلیسی میگذاریم هم فارسی تا کاملا براتون مفید باشه. پس هر دو طرف ستون رو بخونید البته قسمت انگلیسی رو بلند بخونید.


افعال «بودن» چیست؟
افعال “بودن” عبارتند از: are، am، is، was، were، been . از آنها برای توصیف یا بیان وضعیت افراد، اشیا، مکان ها و ایده ها استفاده می شود. به عنوان مثال، آنها می توانند سن، ملیت، شغل یا سایر ویژگی ها را به ما بگویند.

What are “to be” verbs
To be verbs are: are, am, is, was, were, been and being. They are used to describe or tell us the condition of people, things, places and ideas. For example, they could tell us the subject’s age, nationality, job or other traits


بیایید یاد بگیریم که چگونه از افعال «بودن» به درستی استفاده کنیم.

Let’s learn how to use “to be” verbs correctly


اشکال “بودن” بر اساس زمان.
زمان‌های انگلیسی زیادی وجود دارد، که موارد اصلی که استفاده خواهید کرد عبارتند از: حال، گذشته، حال استمراری و حال کامل

Forms of “To be” by tens
There are many English tenses, but the main ones you will use are present, past, present progressive and present perfect


اشکال ” بودن ” بر اساس فاعل

علاوه بر زمان افعال , انتخاب فاعل مناسب هم مهمه! یعنی فاعل هماهنگ با فعل (Subject Verb Agreement) انتخاب بشه . در قسمت بعدی تمام زمان ها همراه با فاعل مناسب شون اورده شده :

Simple present

am
you are
he is
we are
you are
they are

Present progressive/continuous

I am being
you are being
he is being
we are being
you are being
they are being


Simple past

was/were
you was/were
he was/were
we was/were
you was/were
they was/were

Past progressive/continuous

I was being
you were being
he was being
we were being
you were being
they were being


Present perfect simple

I have been
you have been
he has been
we have been
you have been
they have been

Present perfect progressive/continuous

I have been being
you have been being
he has been being
we have been being
you have been being
they have been being


Past perfect

I had been
you had been
he had been
we had been
you had been
they had been

Past perfect progressive/continuous

I had been being
you had been being
he had been being
we had been being
you had been being
they had been being


Future

I will/shall be
you will be
he will be
we will/shall be
you will be
they will be

Future progressive/continuous

I will/shall be being
you will be being
he will be being
we will/shall be being
you will be being
they will be being


Future perfect

I will/shall have been
you will have been
he will have been
we will/shall have been
you will have been
they will have been

Future perfect continuous

I will/shall have been being
you will have been being
he will have been being
we will/shall have been being
you will have been being
they will have been being

Conditional


Simple

I would/should be
you would be
he would be
we would/should be
you would be
they would be

Progressive

I would/should be being
you would be being
he would be being
we would/should be being
you would be being
they would be being


Perfect

I would/should have been
you would have been
he would have been
we would/should have been
you would have been
they would have been

Perfect progressive

I would/should have been being
you would have been being
he would have been being
we would/should have been being
you would have been being
they would have been being


منفی کردن افعال to be

برای منفی کردن افعال to be بعد از آنها not استفاده می کنیم.

SHORT FORMTO BE + NOTSUBJECT
I’m notam notI
You’re not/You aren’tare notYou
He’s not/He isn’tis notHe
She’s not/She isn’tis notShe
It’s not/It isn’tis notIt
We’re not/We aren’tare notWe
You’re not/You aren’tare notYou
They’re not/They aren’tare notThey

فرم کوتاه در زبان گفتاری یا در نوشتار غیر رسمی استفاده می شود.

The short form is used in spoken language or in informal writing

سوالی کردن افعال to be

برای سوالی کردن این افعال (to be) فقط کافی است این افعال را به اول جمله منتقل نماییم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *