سوال 142 زبان فنی آزمون دکتری فنی سال 1401

سوال 141 زبان دکتری فنی سال 1401
آگوست 28, 2022
سوال 143 زبان انگلیسی کنکور دکتری فنی 1401
آگوست 28, 2022

سوال 142 زبان فنی آزمون دکتری فنی سال 1401

the doctor’s medical license was …….…. after it was discovered that out of sheer cupidity he had diagnosed people with illnesses they didnot have and pocketed insurance money for performing procedures they didnot need

پروانه پزشكی این پزشك ………. پس از آنكه معلوم شد از روی بی حوصلگی، بیماری هایی را در افراد تشخیص داده است كه ندارند و برای انجام اقداماتی كه به آنها نیازی ندارند، پول بیمه به جیب زده است.

  • overlooked
  • revoked
  • diminished
  • belittled
  • نادیده گرفته شده
  • لغو شد
  • کاسته
  • تحقیر شده

گزینه دوم با توجه به معنی درست است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *