مقالات پردازش تصویر

سپتامبر 12, 2020

الگوریتم SIFT

This paper presents a method for extracting distinctive invariant features from images that can be used to perform reliable matching between different views of an object […]
سپتامبر 18, 2020

الگوریتم C-SIFT

چکیده SIFT has been proven to be the most robust local invariant feature descriptor. SIFT is designed mainly for gray images. However, color provides valuable information […]
سپتامبر 25, 2020

فضای رنگ در پردازش تصویر

چشم انسان مانند یک دوربین عمل می کند با لنزها یا عدسی هایی که یک تصویر را به شبکیه چشم منعکس می کنند شبکیه چشم شامل […]
سپتامبر 25, 2020

روش های استخراج ویژگی رنگ در پردازش تصویر

در این مقاله به بررسی برخي از استخراجگرهای ويژگي رنگ از جمله گشتاور رنگ، هيستوگرام رنگ،هيستوگرام برچسب رنگ، بردار ارتباط رنگ و همبستگي نگار رنگ مي […]