مقالات پردازش تصویر

سپتامبر 25, 2020

فضای رنگ در پردازش تصویر

چشم انسان مانند یک دوربین عمل می کند با لنزها یا عدسی هایی که یک تصویر را به شبکیه چشم منعکس می کنند شبکیه چشم شامل […]